WeLib cookie- och personuppgiftspolicy


Vad är cookies?

Cookies och liknande tekniker lagrar information om den pågående användningen av en webbplats. Detta görs i webbläsaren och ser till att webbplatser fungerar på ett tillfredställande sätt.

Vad används cookies till?

Cookies och liknande tekniker används för att besökarens inställningar och pågående session behålls under tiden besökaren befinner sig på webbplatsen. Viss information sparas längre tid, annan information sparas tills besökaren stänger ner webbläsaren.

WeLibs cookies

WeLib använder cookies och Web Storage för att lagra information, främst om den pågående sessionen.

Cookies

WeLib sparar information om cookie-godkännande, samt kioskinställningar för installerade kioskdatorer.

Web Storage

Denna typ av lagring delas in i två typer, Local Storage och Session Storage.

Local Storage

Här lagras främst ickepersonlig information om webbplatsen, så att WeLib ska slippa ladda denna information flera gånger och därmed göra webbplatsen snabbare för besökaren. Det kan vara information som vilka skolor, avdelningar och placeringar som finns. Om besökaren har valt att bara visa en viss skola sparas även detta. När en besökare loggar in lagras ett inloggnings-token så att WeLib vet vem som laddar data i nästkommande API-anrop. Denna data rensas vid utloggning eller efter en viss tid.

Session Storage

Här lagras besökarens inställningar och sökningar. Såsom sökord, valda filtreringar och kompletterande data runt detta. All information raderas när besökaren loggar ut, eller stänger ner WeLib.

Tredjepartscookies

WeLib använder i vissa fall Google Analytics för att mäta användningen.

_ga
Skapar ett unikt id som används för att generera statistisk data om hur besökaren använder webbplatsen.

_gat
Används för att reglera mängden förfrågningar, dvs insamling av data, på högtrafikerade webbplatser.

_gid
Skapar ett unikt id som används för att generera statistikdata om hur besökaren användare webbplatsen.

Hur undviker du cookies / kakor?

Du förhindrar att cookies lagras på din dator via inställningarna för din webbläsare. Där kan du ange att webbläsaren automatiskt ska neka lagring av cookies eller att du ska informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Mer information om hur du går tillväga finns i hjälpen för din webbläsare.

I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies.

Besökaren bör dock vara medveten om att detta kan begränsa möjligheterna att använda webbplatsen.

Om du önskar ytterligare information angående lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) kan du besöka Post- och telestyrelsens hemsida.